Suggesties van gebruikers 

Tijdens het reizigersonderzoek is aan de gebruikers gevraagd hoe het parkeerterrein in hun ogen verbeterd kan worden, maar ook welke zaken er al goed geregeld is. In de onderstaande samenvatting zijn de suggesties ten aanzien van de verschillende locaties opgenomen. Een volledig overzicht van de suggesties leveren wij afzonderlijk aan. 

Carpoollocatie Ei van St. Joost

 • De belangrijkste opmerkingen op het terrein hebben betrekking op het beheer en onderhoud en het ontbreken van duidelijke bewegwijzering;

 • Er ontbreekt verlichting of deze is onvoldoende sterk;

 • Er is geen mogelijkheid om overdekt te schuilen (deze locatie wordt door een bedrijfsbus aangedaan en er is voor de gebruikers geen overdekte wachtruimte);

 • Er wordt regelmatig te snel gereden en onveilige situaties komen op het terrein wel eens voor. 

Suggesties gebruikers carpoolplaats N280

 • De belangrijkste opmerkingen op de carpoolplaats N280 heeft vooral betrekking op de omvang van het terrein. De gebruikers vinden het terrein te klein en zouden graag zien dat het terrein meer plaatsen biedt. 

 • Door de bomen direct bij het terrein is 's zomers overlast van de eikenprocessierups; 

 • Daarnaast ontbreekt het aan voorzieningen zoals verlichting, prullenbakken en een goede keermogelijkheid. 

Suggesties gebruikers Carpool locatie Nederweert

Op de carpoolplaats Nederweert zijn relatief weinig suggesties binnengekomen. De suggesties hadden vooral betrekking op het aanbrengen van meer prullenbakken, het plaatsen van een overdekte wachtruimte, camerzatoezicht en een elektrische laadpaal voor voertuigen. 

Suggesties gebruikers Carpool Maarheze

De opmerkingen op de carpoolplaats Maarheze zijn beperkt en hebben vooral betrekking tot het ontbreken van verlichting en daarmee ook met betrekking tot een gevoel van onveiligheid. Het ontbreekt op deze locatie ook aan een wachtvoorziening zoals een bankje of een overdekte wachtruimte. 

Suggesties gebruikers Carpool Leende

De gebruikers van Carpoolplaats Leende hebben diverse opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op de volgende punten: 

 • Het merendeel van de opmerkingen hebben betrekking op  de omvang van het terrein. Vaak staat het terrein vol geparkeerd en zijn er geen vrije plekken meer te vinden. De wens is dan ook om het terrein te vergroten. 

 • Er zouden meer laadpunten voor elektrische voertuigen bij geplaatst kunnen worden. 

 • De locatie ligt dicht bij de snelweg en is goed bereikbaar. 

Suggesties gebruikers P&R Weert 

Op de P&R locatie Weert is een uitgebreide hoeveelheid suggesties binnen gekomen. Echter in de basis zijn deze suggesties vooral gericht op de slagbomen, de betaalmogelijkheden en de complexe in- en uitgang van het terrein. In de praktijk blijken de slagbomen vaak  traag te werken wat leidt tot een wachtrij bij de ingang. Daarnaast wordt er door diverse gebruikers geopperd om het parkeerterrein gratis te maken. 

Suggesties gebruikers P&R Maarheze 

Voor de P&R locatie hebben de gebruikers met name opmerkingen geplaatst op de volgende onderdelen:

 • Het ontbreekt aan levendigheid op het terrein, bijvoorbeeld in de vorm van een kiosk;

 • Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen aanwezig;

 • De veiligheid op het terrein en het onderhoud op het terrein zou beter mogen.