Herkomst en bestemming

Carpool Ei van Sint Joost

De gebruikers van Carpoolplaats Ei van St. Joost zijn sterk verspreid over de omgeving van de carpoolplaats. Het merendeel van de gebruikers komt uit de directe omgeving en heeft een bestemming in het noorden. Door de samenkomst van de beide snelwegen A2 en A73 zijn eer echter ook gebruikers die van verder weg komen en vanaf deze locatie verder reizen (zowel in noordelijke als zuidelijke richting). Daarnaast worden ook diverse locaties in het buitenland vanuit hier aangereden. 

Carpool N280

De kleine carpoolplaats langs de N280 kent een behoorlijk diffuus gebruik. De gebruikers komen vooral uit de buurt van het parkeerterrein en hebben zowel bestemmingen in het noorden als in het zuiden. Tijdens het reizigersonderzoek was er wel een duidelijke relatie tussen dit terrein en Eindhoven. Een groot deel van de gebruikers heeft Eindhoven als bestemming. 

Carpool Nederweert

Bij de gebruikers van carpool Nederweert is beperkt informatie bekend van de herkomsten en bestemmingen. Op basis van de beschikbare informatie wordt deze locatie gebruikt voor bestemmingen ten noorden, maar ook enkele ten zuiden van de carpoolplaats. Gezien de ligging ten op zichtte van de snelweg is dit ook vrij logisch. De carpooplaats is namelijk zowel vanuit het zuiden als het noorden goed te bereiken. 

Carpool Maarheeze

Qua absolute aantallen is de carpoolplaats Maarheze beperkt. Gebruikers komen vooral uit de directe omgeving van de carpoolplaats of ten zuiden ervan en hebben allen een bestemming ten noorden ervan. 

Carpool Leende

De gebruikers van Carpoolplaats Leende komen voornamelijk uit het gebied ten noorden van de parkeerlocatie. De bestemmingen van de carpoolplaats liggen vooral ten zuiden en verspreid door de provincie Limburg. 

P&R Maarheeze

De beiden P&R terreinen hebben een duidelijk verschil in bestemmingen in vergelijking met de carpool locaties.

De gebruikers van P&R Maarheeze komen grotendeels uit de directe omgeving van de P&R-locatie. Het merendeel van de bestemmingen van de gebruikers van de P&R betreft een locatie waar een treinstation aanwezig is. Deze bestemmingen bevinden zich nagenoeg allemaal ten noorden van Maarheeze, waarvan Eindhoven de bestemming is met de meeste gebruikers. Enkel Maastricht betreft een zuidelijke bestemming. 

Er dient te worden opgemerkt dat er tijdens het reizigersonderzoek op zaterdag 23 november een buitendienststelling gold van de NS intercitytreinen tussen Sittard-Roermond en de Arriva stoptreinen tussen Sittard-Swalmen. Dit als gevolg van de initiële planning.

P&R Weert

De gebruikers van P&R Weert hebben een aanzienlijke andere herkomst dan de gebruikers van Maarheze. De gebruikers kennen een veel grotere verspreiding over de regio. Dit is mogelijk te verklaren vanwege de buitendienststelling op de zaterdag ten zuiden van Weert. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat gebruikers wat verder dan gebruikelijk hebben gereisd met de auto. Ook voor Weert geldt dat het de bestemmingen nagenoeg allemaal een station hebben (Eindhoven, Den Bosch enz).