Beleving

Respons

In deze grafiek is de respons per locatie en per datum weergegeven. Tijdens het reizigersonderzoek zijn gedurende drie dagen op de P&R-locaties en 2 dagen op de carpoollocaties in totaal 349 mensen bevraagd. 

Reisdoel

Duidelijk te zien is dat de gebruikers van zowel de P&R- als de carpoollocaties vooral een zakelijk doel hebben bij het gebruik van de parkeervoorzieningen (circa 65% van het totaal aantal gebruikers). 

Frequentie

Gebruikers van zowel P&R- en carpool locaties maken met regelmaat gebruik van de parkeervoorzieningen. Een groot deel van de gebruikers parkeert meerdere malen per week op een van de terreinen. De verdeling op de P&R-terreinen is echter meer diffuus. P&R Weert kent relatief veel gebruikers die de P&R voor het eerst gebruiken. Dit is wellicht het gevolg van de buitendienststelling van de trein op de zaterdag.

Tevredenheid

Over het algemeen geldt dat gebruikers van de verschillende terreinen tevreden zijn over de parkeervoorzieningen. De suggesties die zijn aangedragen worden beschouwd in de volgende paragraaf.