Reizigersonderzoek

Naast de inventarisatie van de bestaande locaties heeft ook een reizigersonderzoek plaatsgevonden. Bij het reizigersonderzoek zijn de gebruikers van zowel de carpoollocaties als de P&R-locaties diverse vragen gesteld. Op de P&R-locaties zijn de gebruikers op drie momenten geïnterviewd; op twee werkdagen en op één weekenddag. Op de P&R-locaties is alleen op de twee werkdagen geïnterviewd. Het reizigersonderzoek heeft op de volgende drie momenten plaatsgevonden:

  • zaterdag 23 november 2019 van 09:00 uur – 12:00 uur.

  • dinsdag 26 november 2019 van 07:00 uur – 11:00 uur;

  • donderdag 28 november 2019 van 06:00 uur – 10:00 uur;

Tijdens het reizigersonderzoek zijn aan de gebruikers van de carpool- en P&R-locaties diverse vragen gesteld. Het betreft de volgende vragen:

  • Waar komt u vandaan (postcode 4 gebied/ plaatsnaam)?

  • Waar wilt u naar toe (plaatsnaam)?

  • Met welk doel onderneemt u deze reis (woon-werk, school, zakelijk of recreatief)?

  • Hoe vaak maakt u gebruik van de P&R / carpoollocatie? (dagelijks / wekelijks / maandelijks / een paar keer per jaar / dit is de eerste keer)?

  • Welk vervoermiddel gebruikt u voor het vervolg van uw reis?

  • Kunt u aangeven wat u van de bestaande P&R- / carpoollocatie vindt qua belevening?

  • Heeft u suggesties ter verbetering en zou u met deze verbetering de P&R / carpoollocatie vaker gebruiken?