Stap 6: Ligging niet direct aan een bestaande weg

Een eventuele nieuwe carpoollocatie moet goed bereikbaar zijn. Om te voorkomen dat er aanzienlijke infrastructurele werkzaamheden noodzakelijk zijn in de openbare ruimte zijn alleen percelen interessant die bereikbaar zijn vanaf een bestaande weg. In deze stap is daarom geïnventariseerd of de geselecteerde percelen gelegen zijn binnen 10 meter van een bestaande weg. Percelen die verder van de rijbaan liggen zijn vervolgens uit de selectie gehaald.

Na het afronden van deze stappen blijven de percelen over die voldoen aan al deze voorwaarden. Deze percelen zijn dan ook interessant om nader te onderzoeken. Het betreft circa 140 individuele percelen.

Naast de reeds beschreven (harde) eisen zijn er ook nog criteria die een rangschikking kunnen aanbrengen in dit grote aantal percelen. Het betreft de aanwezigheid van OV-routes en de ligging van het perceel ten opzichte van 30km/u zones en woongebieden. In de volgende twee stappen zijn deze “nice to have” criteria ook toegepast.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)