Stap 3a: Bestemmingsplan selectie

Om op relatief korte termijn aanvullende locaties voor carpoolplaatsen te kunnen inzetten is het van belang om kritisch te kijken naar de juridische bestemming van de afzonderlijke percelen. Idealiter heeft een perceel dan ook al een verkeersbestemming. Deze zijn echter binnen het zoekgebied van 2 minuten niet aangetroffen. Gebieden met (specifieke) bestemmingen zijn niet eenvoudig inzetbaar als parkeervoorziening, zo zijn bijvoorbeeld natuurgebieden (EHS / Natura 2000) niet meegenomen in de analyse. In de praktijk zal de bestemming van deze percelen niet aangepast worden. Vanwege deze redenen zijn daarom alleen onderstaande bestemmingen uit het bestemmingsplan  met een enkelbestemming beschouwd:

  • Agrarisch

  • Recreatie

  • Sport

Percelen met een dubbelbestemming (zoals agrarisch met waarde) zijn tevens uit  de dataset gefilterd. Deze dubbelbestemmingen leveren in de praktijk meer weerstand op bij een bestemmingsplan wijziging.

Naast het filteren van percelen op functie is er tevens gesorteerd op omvang. Gezien de wens om een ruime carpoolvoorziening te kunnen realiseren (voor circa 100 tot 200 voertuigen) en aanvullende voorzieningen zoals een busstation, zijn bestemmingsplan gebieden kleiner dan 5.000 m2 niet verder meegenomen in de analyse.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)