Resultaat lagen benadering

In deze kaart zijn de percelen die overblijven na de gis-analyse en die kansrijk zijn om te fungeren als carpoollocatie weergegeven. Daarnaast is aangegeven welke percelen de voorkeur genieten op basis van de bereikbaarheid met het OV en die niet gelegen zijn aan woonstraten.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)