Criteria 1: Aansluiting ov-routes

Om de carpoollocaties niet alleen bereikbaar te maken voor autoverkeer is het wenselijk om ook de nabijheid van het openbaar vervoer in de afweging mee te nemen. Voor de 140 percelen die op basis van de criteria zijn over gebleven, is daarom aanvullend beoordeeld of er een OV-verbinding in de omgeving ligt. Van alle percelen is beoordeeld welke binnen een afstand van 250 meter liggen van een OV-verbinding. Deze percelen hebben hiermee een voorkeur boven percelen die verder weg liggen van een ov-as.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)