Overige beschikbare informatie

Naast de informatie die is opgehaald uit diverse bronnen heeft er ook (telefonisch) overleg plaats gevonden met NS over het gebruik van de bestaande P&R-locaties. Tijdens dit overleg kwam naar voren dat beide locaties een behoorlijk verschil in gebruik kennen.

Vooral het P&R-terrein in Maarheeze wordt op dit moment goed benut. Op basis van diverse tellingen die door NS zijn uitgevoerd is het gebruik op de maatgevende dagen (dinsdag en donderdag) nagenoeg 100%. Het parkeerterrein staat op deze dagen dan ook bijna altijd vol. Door NS werd aangegeven dat het gebruik van P&R Maarheeze zelfs aanzienlijk meer is dan op basis van algemene berekening te verwachten viel.

Voor P&R Weert geldt, op aangeven van NS, dat het parkeerterrein voor overstappers op de (te) ruim is opgezet. Op dit moment kent het terrein 477 parkeerplaatsen, waarvan op de maatgevende dagen circa 25% door overstappers naar de trein bezet is. Station Weert ligt in het centrum van Weert en is hiermee relatief onaantrekkelijk voor bezoekers die het station willen bereiken met de auto. Daarnaast is P&R Weert een betaald parkeerterrein met een dagtarief van 4,00 euro per dag. Zowel de ligging van het terrein als het financiële aspect dragen bij aan het beperkte gebruik van P&R Weert. 

Op dit moment is er van de overige carpoollocaties weinig tot geen informatie beschikbaar. Het verdient dan ook aanbeveling om naast dit onderzoek ook in de toekomst het gebruik (met regelmaat) te monitoren zodat eventuele veranderingen in gebruik tijdig kunnen worden opgemerkt en waar nodig in de voorzieningen kan worden opgeschaald.