Inventarisatie

In de interactieve kaart op deze pagina zijn de huidige carpool- en P&R-locaties in beeld gebracht. In deze kaart is het mogelijk om op een carpool- of P&R-locatie te klikken, waardoor een pop-up opent. Hierbij zijn steeds de volgende punten per locatie inzichtelijk gemaakt:

  • De ligging van de bestaande locaties. Deze zijn door middel van een link in de pop-ups tevens inzichtelijk gemaakt door middel van een luchtfoto; 

  • Het aantal parkeerplaatsen per locatie;

  • Het huidige gebruik van de parkeerterreinen. Hierbij is zowel informatie van de opdrachtgever als tellingen tijdens het reizigersonderzoek gebruikt.

  • Zijn de locaties multimodaal ontsloten, bijvoorbeeld is er een bushalte of buslijn in de omgeving (<250m) en/of zijn er belangrijke fietsroutes/fietspaden aanwezig?

  • Voor de P&R locaties is een uitdraai verkregen van het Deur tot deur dashboard, waarin bezettingsgraden van zowel 2017 als 2018 van de parkeerlocaties zijn opgenomen.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)