Inventarisatie bestaande locaties

De eerste stap van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bestaande carpool- en P&R-locaties. De bestaande carpool- en P&R-locaties tussen knooppunt het Vonderen en knooppunt Leenderheide zijn hierbij allen geïnventariseerd. Zo is per locatie in kaart gebracht welke voorzieningen er aanwezig zijn, hoeveel parkeervakken er zijn en hoe de bestaande gebruikers de locaties ervaren. Tijdens het reizigersonderzoek dat heeft plaatsgevonden is tevens aan de gebruikers gevraagd hoe de verschillende terreinen verbeterd kunnen worden.

De bestaande locaties zijn:

  • P&R Maarheeze

  • P&R Weert

  • Carpool Ei van Sint Joost

  • Carpool N280

  • Carpool Nederweert

  • Carpool Maarheeze

  • Carpool Leende