Doel van het onderzoek

Een mogelijke optie om de verkeersdruk op de A2 ter verlagen is om de huidige carpool- en P&R locaties uit te breiden en/of het realiseren van nieuwe overstappunten (hubs). Dit onderzoek heeft tot doel om te inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de bestaande locaties. Daarnaast is er de wens om te inventariseren of de bestaande locaties opgewaardeerd of uitgebreid kunnen worden. 

Naast de bestaande locatie is er ook interesse in een inventarisatie van nieuwe locaties die kunnen fungeren als nieuw te realiseren overstappunten (hubs).