Carpoolen en overstappen

Algemeen geldt dat de auto in de spits niet altijd optimaal wordt benut. Zo is de gemiddelde bezettingsgraad in de spits van een auto circa 1,2 personen per voertuig. Het beinvloeden van de bezettingsgraad kan dan ook sterk bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast past carpoolen goed binnen de hoofdfilosofie van eerst de weggebruiker beïnvloeden in de wijze van verplaatsen, dan het wegennet beter benutten en als laatste nieuwe infrastructuur bouwen. Carpoolen is echter al enige tijd uit de gratie in het verkeers- en vervoerbeleid. Eigenlijk onterecht, want in regio‚Äôs waar het carpoolen gestimuleerd wordt is daadwerkelijk sprake van een toename van het carpoolen. Daarnaast past carpoolen goed binnen de (hernieuwde) aandacht voor ketenmobiliteit en mobiliteitsmanagement. Binnen het carpoolen kunnen drie manieren onderscheiden worden:

  • De personen, die meerijden, gaan naar het huis van de bestuurder;

  • De bestuurder haalt de personen die meerijden op;

  • De bestuurder en de personen die meerijden verzamelen zich op één punt, waar vandaan gezamenlijk verder wordt gereden.