Aanleiding

Om de bereikbaarheid te verbeteren werkt het programma SmartwayZ.NL in samenwerking met diverse partijen aan een vlot, veilig, robuust en slim mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk onderdeel hierin is het vinden van een oplossing voor de structurele congestie op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Daarom is de A2 Weert - Eindhoven één van de acht deelopgaven binnen het programma SmartwayZ.NL. Het projectleiderschap hiervan ligt bij de Provincie Limburg.

In het recente verleden zijn er reeds diverse onderzoeken uitgevoerd met als doel de bereikbaarheid te vebteren. Deze onderzoeken richten zich echter vooral op de verbetering van de multimodale bereikbaarheid, zonder dat de A2 zelf grootschalig wordt aangepakt (lees: wordt verbreed). Doel is de reiziger meer keuzemogelijkheden te bieden in zijn verplaatsing op de corridor A2 tussen Weert en Eindhoven, met name door betere alternatieven te bieden. Alternatieven kunnen tot stand komen door nieuwe systemen te realiseren (wat niet persé infrastructuur hoeft te betekenen) en bestaande systemen beter of anders te gaan benutten. Gekoppeld hieraan wordt in beeld gebracht wat er nodig is om alternatieven bij de gebruiker beter onder de aandacht te krijgen.