Inleiding

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven is sprake van structurele filevorming. Naast de dagelijkse gebruikers ondervinden ook de gemeenten langs de A2 en provincie Noord-Brabant en Limburg de negatieve gevolgen hiervan. Deze dagelijkse congestie zet daarmee tevens de bereikbaarheid van Zuid-Nederland onder druk. Met behulp van diverse tellingen en onderzoeken (o.a. met bluetooth) is geconstateerd dat er sprake is van sluipverkeer om de filevorming te omzeilen. Daarnaast is duidelijk dat dit in sterkere mate dan voorheen het geval is. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland draagt dan ook bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid, de economie en de internationale handel.