Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we diverse conclusies trekken ten aan zien van de bestaande carpool- en P&R locaties, de suggesties van de gebruikers en de mogelijkheden voor nieuwe locaties.

Op dit moment worden de bestaande carpoollocaties tussen het Vonderen en Leenderheide veel gebruikt. Op basis van diverse tellingen en de reacties van gebruikers is het wenselijk om de capaciteit te vergroten. Dit heeft vooral betrekking op de terreinen:

  • Carpool N280;

  • P&R Maarheze

  • Carpool Leende

Naast de wens om enkele terreinen te vergroten is er ook een wens om de voorzieningen op de verschillende terreinen te verbeteren of aan te vullen. De wensen lopen hierbij wat verder uiteen, maar hebben vooral betrekking op het verbeteren van het comfort (bijvoorbeeld door het plaatsen van bankjes, aanvullende prullenbakken, laadvoorzieningen voor elektrische auto's of overdekte wachtruimtes) of op de veiligheid  (door het plaatsen van aanvullende verlichting en/of camerasystemen).

Met behulp van dit onderzoek is tevens getracht antwoord te geven op het historisch gebruik van parkeerplaatsen, met het idee een eventuele trend in het gebruik te herkennen. Helaas bleek er weinig informatie beschikbaar over het gebruik van de verschillende carpoolplaatsen. Het is dan ook niet mogelijk hier conclusies aan te verbinden. De suggesties van gebruikers geven hierbij natuurlijk wel een beeld en de vraag om aanvullende parkeerplaatsen is op een aantal  terreinen groot. 

Naast het vergroten en uitbreiden van de bestaande locaties heeft er onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke nieuwe locaties voor een carpool plaats tussen het Vonderen en Leenderheide. Door middel van een lagenbenadering en een uitgebreide set aan wensen en criteria is het gebied onderzocht. Door middel van deze technische benadering was het mogelijk om van een omvangrijk gebied relatief snel de meest kansrijke percelen voor carpoollocaties te herleiden. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten heeft dit geleid tot circa 140 individuele percelen waarop het ontwikkelen van een carpoolplaats het meest kansrijk is. De resulaten van deze analyse is samengevat in de onderstaande afbeelding.