Inleiding

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven is sprake van structurele filevorming.

Aanleiding

Om de bereikbaarheid te verbeteren werkt het programma SmartwayZ.NL in samenwerking met diverse partijen aan een vlot, veilig, robuust en slim mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland.

Carpoolen en overstappen

Algemeen geldt dat de auto in de spits niet altijd optimaal wordt benut. Zo is de gemiddelde bezettingsgraad in de spits van een auto circa 1,2 personen per voertuig.

Doel van het onderzoek

Een mogelijke optie om de verkeersdruk op de A2 ter verlagen is om de huidige carpool- en P&R locaties uit te breiden en/of het realiseren van nieuwe overstappunten (hubs).

Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt begrensd door knooppunt het Vonderen in het zuiden en knooppunt Leenderheide in het noorden.

Inventarisatie bestaande locaties

De eerste stap van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bestaande carpool- en P&R-locaties. De bestaande carpool- en P&R-locaties tussen knooppunt het Vonderen en knooppunt Leenderheide zijn hierbij allen geïnventariseerd.

Inventarisatie

In de interactieve kaart op deze pagina zijn de huidige carpool- en P&R-locaties in beeld gebracht. In deze kaart is het mogelijk om op een carpool- of P&R-locatie te klikken, waardoor een pop-up opent.

Overige beschikbare informatie

Naast de informatie die is opgehaald uit diverse bronnen heeft er ook (telefonisch) overleg plaats gevonden met NS over het gebruik van de bestaande P&R-locaties.

Reizigersonderzoek

Naast de inventarisatie van de bestaande locaties heeft ook een reizigersonderzoek plaatsgevonden. Bij het reizigersonderzoek zijn de gebruikers van zowel de carpoollocaties als de P&R-locaties diverse vragen gesteld.

Resultaten Reizigersonderzoek

In de onderstaande afbeeldingen, grafieken en tabellen worden de gegevens van het reizigersonderzoek per locatie weergegeven. De grafieken zijn interactief.

Toon meer resultaten